Keahlian

  • Tertakluk kepada Fasal 5(5), keahlian Pertubuhan adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.

  • Setiap permohonan menjadi ahli hendaklah menggunakan borang permohonan yang ditetapkan oleh JPP dari semasa ke semasa.

  • Seorang pelajar Universiti atau Kolej-Universiti tidak boleh diterima menjadi ahli Pertubuhan ini melainkan ia telah dibenarkan terlebih dahulu secara bertulis oleh Naib Canselor Universiti yang berkenaan.

  • Yuran keahlian yang kena dibayar adalah RM50.00 sekali sepanjang tempoh keahlian.

Borang keahlian:

http://muafakatmalaysia.files.wordpress.com/2009/01/borangahli_muafakat11.pdf

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers

%d bloggers like this: